Informacje dla uczestników

Harmonogram
1. Nadsyłanie karty zgłoszeń wraz z abstraktem – przedłużone do 15 czerwca 2013 r.
2. Informacja o zakwalifikowaniu referatów – do 20 czerwca 2013 r.
3. Wniesienie opłaty konferencyjnej – do 15 lipca 2013 r.
4. 18-20 września 2013 r. – konferencja.
5. Nadsyłanie tekstów do publikacji (uwzględniających uwagi, które pojawią się w trakcie dyskusji)
do 30 października 2013 r.

Miejsce obrad
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. Bogucicka 3, 40-226 Katowice.

Referaty – podstawowe wymogi
W ramach konferencji istnieje możliwość przedstawienia referatów w języku polskim, słowackim, czeskim i angielskim.
Przewidywany czas na prezentację artykułu: do 20 minut.
W salach, w których będą odbywały się obrady, udostępnione zostaną projektory multimedialne.
Informacje szczegółowe dotyczące wymogów edytorskich zostaną przedstawione autorom po zakwalifikowaniu referatów.

Efekty
1. Wymiana doświadczeń, promocja wyników badań i analiz.
2. Publikacja monografii naukowej (KO)media. Konteksty dyskursu medialnego: (KO)munikacja, (KO)operacja, (KO)ntestacja.

Działania towarzyszące – atrakcje dla uczestników konferencji:
1. Zwiedzanie Katowic (szlakiem katowickiej moderny/szlakiem katowickich zabytków techniki, ewentualnie odwiedzenie osiedli Nikiszowiec lub Giszowiec).
2. Udział w specjalnym pokazie filmu związanego tematycznie z zakresem konferencji (pokaz zorganizuje partner projektu – Instytucja Filmowa „Silesia-Film”).