Organizatorzy

RADA NAUKOWA

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
JM Rektor prof. dr hab. Leszek Żabiński – przewodniczący
prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski – Dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji
prof. dr hab. Józef Olejniczak – Kierownik Zakładu Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów

prof. dr hab. Iwona Hofman – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. UP dr hab. Bogusław Skowronek – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
Doc. PhDr. Eva Fandelová, PhD.
Prof. PhDr. Štefan Gero, CSc.
Doc. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.

Vysoká škola finanční a správní, Praha
Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
Mgr. Ondřej Roubal, PhD.

KOMITET ORGANIZACYJNY

prof. UE dr hab. Andrzej Bajdak, Prodziekan ds. Nauki – przewodniczący
prof. UE dr hab. Krzysztof Gajdka
dr Maria Buszman-Witańska
dr Karina Cicha
Mgr. Magdaléna Kačániová (UKF, Nitra)
dr Sebastian Musioł
Mgr. Łukasz Wojciechowski, PhD. (UKF, Nitra)
dr Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak – sekretarz
mgr Anna Losa-Jonczyk
mgr Izabela Pietrzyk
Patryk Dorosz