Zgłoszenie udziału

Prosimy badaczy zainteresowanych tematyką konferencji (w tym doktorantów) o przesłanie (przedłużone) do 15 czerwca 2013 r. na adres mailowy konferencjakomedia@ue.katowice.pl karty zgłoszenia (do pobrania tutaj) zawierającej:
1. Podstawowe dane osobowe.
2. Dane niezbędne do wystawienia faktury.
3. Tytuł referatu i abstrakt (maksymalnie 1500 znaków ze spacjami).
Uwaga: abstrakty mogą być przygotowane w języku polskim, słowackim, czeskim i angielskim.

Wysokość opłaty konferencyjnej: 400 PLN.
Doktoranci: 250 PLN.
Termin wnoszenia opłaty (po potwierdzeniu zakwalifikowania referatu): do 15 lipca 2013.

Nr konta:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
ING Bank Śląski SA Katowice, Oddział Katowice, ul. Mickiewicza 3
numer konta: 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974
z dopiskiem: Komedia 2013 + imię i nazwisko.

Dane dotyczące wpłaty konferencyjnej dla uczestników ze Słowacji i Czech
Wpłata konferencyjna w złotówkach na rachunek prowadzony w PLN:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice

BankING Bank Śląski S.A.
Addres ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
IBANPL 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974
SWIFT codeINGBPLPW

Opłata konferencyjna obejmuje koszty:
uczestnictwa w obradach,
materiałów konferencyjnych,
obiadu,
poczęstunku w trakcie konferencji,
publikacji referatu (po uzyskaniu pozytywnej recenzji) w monografii naukowej.

Opłata za dojazd i hotel – we własnym zakresie.

Uwaga: Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty wydane po oficjalnym zakończeniu obrad.